Evert Hondema:

Heldere adviezen om de factor arbeid een optimale plek in uw bedrijf te geven. Alert op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en wet- & regelgeving. Een scherpe neus voor creatieve maatwerk-oplossingen. Een frisse blik in een wirwar van complexe regels. Specialist in de sectoren Bouw en Techniek.

Dát is Hondema Consultancy Arbeid & Organisatie!

Hondema CAO regelt:

 • Juridisch advies op gebied van in- en uitleen van personeel
 • Inrichten van bedrijfsprocessen rondom inzet van extern personeel
 • (Her)schrijven van documenten (raamovereenkomsten, algemene voorwaarden, checklisten enz.)
 • Ondersteunen tijdens controle door handhavende instanties
 • Inspectiegereed maken van intermediairs voor SNA/NEN4400-, PayOK, PayChecked-certificering
 • Risico minimalisatie bij inhuur van zzp'ers
 • Hulp bij fiscale en overige regelgeving inzake buitenlandse arbeidskrachten
 • Audits verrichten namens (hoofd)aannemers op compliance en risico's in de keten
 • Verzorgen van colleges op het gebied van wet- & regelgeving en inhuren van personeel
 • Begeleiding in trajecten rondom sectorindeling, arbeidsvoorwaarden, pensioenaansluiting
 • Screenen van nieuwe (personeels)leveranciers en overige contractpartijen
 • Adviseren in het opstellen van arbeidscontracten met nieuw personeel
 • Begeleiden bij de invulling van vacatures
 • Kosten besparen door inkoopadviezen en checks op loonkostensubsidies

Geïnteresseerd?

KvK: 72378476 IBAN: NL85KNAB0257638717
BTW-ID: NL001357583B43
Werk is een 1ste levensbehoefte, daar moet je zorgvuldig mee om gaan